Herberg Zwolle

Wijkbewoner Cor Loos over de totstandkoming van de Herberg in Holtenbroek

‘De weerstand van wijkbewoners is weg’

Als gemeenteraadslid was hij al betrokken bij de opvang achter de WRZV-hallen. Als lid van wijkorganisatie Holtenbroek NU maakt hij sinds 2007 deel uit van de klankbordgroep en –tegenwoordig – Beheerscommissie van de Herberg.

Renovatie

Na zijn verhuizing naar Holtenbroek in 2000 is Cor zich actief gaan inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. De multiculturele wijk stond toen aan de vooravond van een grootscheepse renovatie. Vervallen galerijflats en de zogeheten ‘trapjeswoningen’ zijn in 2003 gesloopt en vervangen door eengezinswoningen. Daarnaast is het nieuwe Deltion College verrezen en is er een nieuw winkelcentrum gebouwd. Als in 2007 stemmen opgaan om de Herberg te verplaatsen van de noodlocatie achter de WRZV-hallen naar een nieuw te bouwen centrum aan de Nijverheidsstraat, ontstaat er rumoer in de wijk.

Achtertuin

,,Er was veel weerstand en protest,” schetst Cor de situatie van destijds. ,,Veel wijkbewoners zagen een daklozenopvang ‘in hun achtertuin’ niet zitten. Ook vroegen ze zich af waarom Holtenbroek was uitgekozen, omdat deze wijk al relatief veel geplaagd werd door drank- en drugsoverlast. Holtenbroek NU heeft toen een vergadering van de gemeente laten beleggen in het wijkcentrum. Dat ging er best stevig van langs, want er kwam veel oud zeer naar boven. Maar alle meningen die deze avond zijn geuit, heeft het RIBW serieus genomen. Ze deed de toezegging dat de mensen gehoord werden op de weg richting daklozenopvang. Dat opende de deuren voor de Herberg. Aan het eind van de avond was er consensus voor een opvang in de wijk. De plannen voor de Herberg konden verder worden ontwikkeld.”

Klankbordgroep

Cor is in deze periode ook nog gemeenteraadslid van Groen Links / de Groenen. Om te ervaren hoe het is om dakloos te zijn, brengt de fractie een nacht door in de voormalige daklozenopvang achter de WRZV-hallen. Hij hoort verhalen van bewoners en dat sterkt hem nog meer in het besluit om zich in te zetten voor een goede opvanglocatie. Na zijn vertrek uit de gemeenteraad is hij namens Holtenbroek NU lid geworden van de klankbordgroep van omwonenden. Na de opening van de Herberg in 2009 gaat deze groep verder als Beheerscommissie. Naast wijkbewoners uit Holtenbroek en de Bollebieste, nemen ook vertegenwoordigers namens de winkeliersvereniging Holtenbroek, Deltion College en diverse ondernemers deel aan het overleg.

Signaleringsfunctie

,,Wij hadden en hebben vooral een signaleringsfunctie. Wat speelt er in de wijk? Wordt er overlast veroorzaakt door bewoners van de Herberg? Die vragen worden besproken in het overleg. Ten tijde van de klankbordgroep was er nog wel enige weerstand tegen de komst van de opvang. Mensen waren bezorgd en wezen op mogelijke sluiproutes of andere potentiele overlastplekken in de wijk. Daar is goed rekening mee gehouden. Met de bewoners van de Herberg zijn duidelijke afspraken gemaakt; ‘Niet met groepjes de wijk in en je niet ophouden in cafés of andere hangplekken.’ Dat werkt goed. De overlast die we sinds 2009 ervaren, wordt voor tachtig procent veroorzaakt door mensen uit de wijk en niet door Herbergbewoners. Zij zijn meer gericht op de stad. De Zwartewaterallee vormt een natuurlijke grens.”

Opperhoofd

Voorafgaand aan vergaderingen met de Beheerscommissie maakt Cor altijd een ronde door de wijk en vraagt of er nog overlast is. ,,Een enkele keer hoor ik klachten over de Herberg. Een bewoner die in het café zit, terwijl dat tegen gemaakte afspraken ingaat, bijvoorbeeld. Maar het barpersoneel houdt Herbergbewoners goed in de gaten en stuurt ze weg als dat noodzakelijk is. We hebben ook wel eens een melding gehad over een Herbergbewoner die met een deken om als een soort Indianenopperhoofd door de wijk liep. Zijn verschijning viel op, maar hij veroorzaakte geen enkele overlast.”

Leefbaarheid Holtenbroek

De leefbaarheid is na de renovatie van Holtenbroek I aanzienlijk verbeterd. De vestiging van een wijkservicepunt levert daar volgens Cor ook een belangrijke bijdrage aan. ,,Dat is een aanwinst voor de wijk. ,,Wijkmanager Wim van Hattum en zijn mensen weten wat er speelt en leeft in de wijk en handelen daarna. Zij werken heel informeel. Mensen zijn welkom bij hen voor een bak koffie en een praatje. Dat werkt het beste in deze wijk. Het levert veel meer input op uit Holtenbroek dan een formele vergadering met tal van agendapunten.”

Lees ook de verhalen van andere partners ›