Herberg Zwolle

Wat is de herberg?

Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg aan de Nijverheidstraat 1a (langs de A28 naast de afrit Zwolle-Centrum).

Ons opvangaanbod is drieledig:

  • Maatschappelijke Opvang de Basis
  • Maatschappelijke Opvang de Doorstart
  • Beschermd Wonen De Herberg

MO de Basis is laagdrempelig, het aanbod sober (slaapplaats, douche, maaltijden). Iedereen die geen ‘thuis’ heeft, onderdak zoekt en nergens anders meer terecht kan, is hier welkom. Iedereen begint bij de Basis. Hier wordt gekeken of je een traject kan starten in Zwolle. Als dat het geval is helpt de woonbegeleider je bij het aanvragen van een uitkering, postadres en wordt er in kaart gebracht waar je hulp bij nodig hebt. Na verloop van tijd kan iemand doorstromen naar de Doorstart

MO de Doorstart heeft iets meer privacy. Deze opvang is bedoeld om bewoners terug te leiden naar de voor hem/haar gewenste woonvorm.

Op de afdeling BW de Herberg worden bewoners onder begeleiding in fasen voorbereid op een vervolgplek (regulier, begeleid of beschermd wonen en dagbesteding of een baan). Verblijf in BW De Herberg vindt plaats op basis van een zorgindicatie en een begeleidingscontract. Sommige bewoners hebben eerst MO de Basis en MO de Doorstart doorlopen, anderen komen (met een indicatie) rechtstreeks in BW De Herberg. Op deze afdeling beschikt iedereen over een eigen zit/slaapkamer.

Bij de opvang van dak- en thuislozen kiezen wij voor de methode die het best bij de bewoner past. Onze doelen variëren van opvang tot persoonlijk herstel, ontplooiing en ontwikkeling.