Herberg Zwolle

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten voor het verblijf op De Herberg?

Gasten betalen een eigen bijdrage van € 7,50 per overnachting inclusief maaltijden en douche. Mensen die langer bij ons blijven betalen € 232,50 euro per maand

Wat is de Centrale Toegang?

De Centrale Toegang is een onderdeel van de GGD. Deze organisatie onderzoekt in opdracht van de gemeente of u regiobinding heeft en geeft al dan niet toestemming om te mogen blijven bij de Herberg. Ook wijzen zij een instantie aan die u begeleidt naar een vervolg na uw verblijf bij de Herberg.

Wat is regiobinding?

Om bij de Herberg te verblijven is toestemming van de Gemeente Zwolle nodig. Zwolle biedt onderdak aan mensen die afkomstig zijn uit de regio Zwolle. Er wordt vooral gekeken naar waar u de laatste drie jaar stond ingeschreven. Ook kunnen bijvoorbeeld familie, werk of hulpverleningstrajecten in de regio zorgen voor regiobinding.

Wat is een begeleidende instantie?

Dit is een zorginstelling die u begeleidt naar een vervolg na uw verblijf bij De Herberg. Begeleidende instanties kunnen zijn: Leger des Heils, Tactus, Limor, Creating balance, Dimence, MEE IJsseloevers of RIBW Groep Overijssel.

Kan ik een kijkje nemen binnen De Herberg?

Of het nu is uit professionele interesse, of uit gewone belangstelling: wij begrijpen dat u graag een kijkje wilt nemen in De Herberg. Vanwege de privacy van onze gasten zijn we hier erg terughoudend in. Het rondleiden van groepen mensen door hun tijdelijke huis brengt vaak de nodige onrust met zich mee. Tijdens open dagen is er wel de mogelijkheid om een kijkje te nemen in De Herberg. Houd daarvoor onze website in de gaten.