Herberg Zwolle

Ik wil geven

Kleding, dekens en huisraad

Kleding, dekens en dekbedden, maar ook huisraad als koelkasten, televisies enz. zijn welkom; dit laten we via de WRZV hal sorteren. De spullen worden gebruikt voor gasten  die (weer) zelfstandig gaan wonen of andere mensen die dit hard nodig hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met ‘De Gift City’ via telefoonnummer: 038 792 0020

Financiële bijdrage

Wilt u de Herberg steunen met een financiële bijdrage? Uw gift of sponsorbijdrage stelt ons in staat net iets meer te doen voor de Herberggasten dan strikt noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om reiskosten voor bijvoorbeeld familiebezoek, activiteitenmateriaal of een leuke activiteit. Dat zijn zaken die niet worden gesubsidieerd. Organisaties en privé-personen kunnen ons ook sponsoren. De Herberg heeft een ANBI-status, waardoor we over giften geen belasting hoeven te betalen. Dat geldt ook voor de gevers.

Wilt u helpen met geld of met goederen, dan kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat, te bereiken op 038 452 4015 of secretariaat@herbergzwolle.nl. Financiële bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL11RABO 0106.681.621 t.n.v. Stichting De Herberg te Zwolle. Mede namens de Herberggasten bedankt!