Herberg Zwolle

Wethouder Dorrit de Jong (Sociaal Domein Zwolle)

“Mensen die dakloos zijn, moeten we helpen. Daarom ben ik erg verheugd dat regio IJssel-Vecht 3 miljoen euro van het Rijk heeft gekregen om dakloosheid tegen te gaan. Hiermee kunnen we de opvang verbeteren en projecten als Housing First versneld uitvoeren”

https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/3-miljoen-extra-voor-dak-en-thuislozen

Samen met wethouder Dorrit De Jong zijn ook wij blij met de 3 miljoen euro die voor deze regio beschikbaar is om dakloosheid tegen te gaan. Met een gedeelte van dit geld zal De Herberg omgebouwd kunnen worden. “Een (t)huis, een toekomst”