Herberg Zwolle

Niemand op straat

Een Warm Welkom voor iedereen

Het motto van Daklozenopvang de Herberg is:

Niemand in Zwolle slaapt op straat.

Wij bieden een warm welkom voor iedereen die elders in de regio Zwolle geen onderdak meer heeft. De Herberg voorziet in een eerste levensbehoefte met bed, bad en brood. Wij helpen om problemen in kaart te brengen en Herberggasten de tools te geven die nodig zijn voor een nieuw toekomstperspectief.

Annelien van den Berg

Functie woonzorgcoördinator van Daklozenopvang de Herberg

,,Wij willen dat mensen zich bij ons thuis voelen, ongeacht hun achtergrond, religie of wat dan ook. Als mensen aankloppen bij de Herberg hebben ze het dieptepunt in hun leven bereikt en zijn ze zonder sociaal netwerk, overgeleverd aan de straat. Met een warm welkom kunnen wij ze tenminste weer een gevoel van eigenwaarde teruggeven. Dat is in de basis een bed, bad en broodvoorziening. Daarnaast helpen we mensen ook weer om hun blik op de toekomst te richten. Hoe moeilijk hun situatie ook is; er is altijd hoop. Wij hebben hier nog nooit iemand gehad wiens situatie helemaal hopeloos was.”

Lees verder ›

Wat is de situatie?

Bij binnenkomst volgt eerst een intake en kijken we wat de reden van dakloosheid is en welke kansen en mogelijkheden er zijn voor snelle uitstroom. Dat onderzoek is een zorgvuldig proces dat zo’n zes tot acht weken duurt. Die tijd is nodig om problemen en oplossingen goed in kaart te brengen. Zo voorkomen we de kans op herhaling. Herberggasten mogen bij ons in deze periode tot rust komen. Indien nodig en gewenst krijgen ze hulp op maat aangeboden en worden er dagactiviteiten georganiseerd via Zwolle Actief.

Oud-bewoner Moses

“Het begin was heftig. Ik verbleef in een kleine ruimte en er liepen medebewoners met verslavings- en gedragsproblemen waarvoor ik me niet kon afsluiten. Maar al vrij snel lukte het mij contact te maken met anderen en werd het echt gezellig. We hadden een fijne groep. Het eten was goed en ik vond het heerlijk dat ik werd vrijgesteld van mijn financiële sores en sollicitatieverplichtingen. Ik kon nu echt mijn problemen onder ogen zien. Leren om volwassen te worden en eigen keuzes te maken.”

Lees het hele verhaal van Moses ›

Hulp op maat

De redenen om dakloos te worden kunnen heel divers zijn, maar het is bijna altijd een opeenstapeling van problemen die ervoor zorgen dat je je huis kan kwijtraken. Dan sta je ineens op straat. En dan? Herberggasten die in de Herberg komen, krijgen vanaf dag 1 hulp aangeboden. Wij helpen bij het vinden van passende huisvesting, psychosociale hulp en bieden ondersteuning bij het opstellen van een schuldsaneringsplan.

HUISVESTING

 

De Herberg werkt samen met negen woningbouwcorporaties uit Zwolle en omgeving. Zij stellen jaarlijks een aantal (urgentie)woningen beschikbaar voor Herberggasten van de Herberg. Daarnaast heeft de Herberg goede contacten met instanties voor beschermd wonen en begeleiden we mensen met een zorgindicatie naar een begeleid wonen traject. Voor Herberggasten die meer zorg en rust nodig hebben, heeft de Herberg een aantal Beschermd Wonen appartementen. Daar kunnen mensen in hun eigen tempo werken aan een terugkeer in de samenleving.

HULP BIJ VERSLAVING


Tactus in Zwolle is gespecialiseerd in het bieden van verslavingszorg. Herberggasten die hiermee kampen, krijgen via Tactus vaak begeleiding.  Sommigen stromen uit naar de Hostel van Tactus.

SCHULDEN

 

Herberggasten met een financiële schuld worden al in de eerste week van hun verblijf, bijgestaan door een Sociaal Raadsman. Die stelt samen met de bewoner een schuldsaneringsplan op. Zo krijgt de Herberggast (beter) zicht op zijn financiële situatie en uitzicht op een beter perspectief.

DAGACTIVERING

 

Alle Herberggasten in de Herberg krijgen dagactiviteiten aangeboden via Zwolle Actief.  Dat varieert van een kop koffie ergens samen drinken tot het regelen van een vaste baan, studie of cursus. Zwolle Actief beschikt over een groot netwerk van bedrijven, ondernemers, organisaties en instanties waar mensen aan de slag kunnen. Dagactivering zorgt voor structuur en draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde

PSYCHISCHE HULP

 

Zorgaanbieders zoals Dimence, Leger des Heils, LIMOR en RIBW GO begeleiden Herberggasten met psychische klachten. De begeleider is de regievoerder en vormt het vaste aanspreekpunt voor de bewoner en andere zorgaanbieders. Dat geeft Herberggasten de rust en ruimte om te werken aan een zo goed mogelijk herstel. Ook als Herberggasten zijn uitgestroomd, houden de regievoerders nog een contact. Bij een dreigende terugval kan zo sneller worden ingegrepen.

HULP BIJ VERSLAVING


Tactus in Zwolle is gespecialiseerd in het bieden van verslavingszorg. Herberggasten die hiermee kampen, krijgen via Tactus vaak begeleiding.  Sommigen stromen uit naar de Hostel van Tactus.

Egbert

,,Mijn problemen met justitie zijn voorbij en andere financiële zaken zijn vanuit de Herberg voor mij geregeld. Via de bijzondere bijstand kreeg ik geld voor meubels en ik heb met Delta Wonen een schikking getroffen voor de kosten van de woningontruiming. Ik ben nu weer helemaal schuldenvrij en dat voelt geweldig. Ik heb mijn leven weer aardig op de rit. Begeleiding vanuit de Herberg of LIMOR is niet meer nodig, want ik kan mezelf prima redden. Ik fiets graag, maar kom ook veel in wijkcentrum de Enk, in de Herberg of inloophuis de Bres. Ik ben nu 64 en als ik zo de rest van mijn leven mag doorbrengen, ben ik een gelukkig mens.”

Lees het hele verhaal van Egbert ›

Duurzame uitstroom

Het verblijf in de Herberg proberen we zo kort mogelijk te houden. We kijken welke woonvorm het beste past en helpen intensief in de zoektocht naar een geschikte woning. Dat kan volledig zelfstandig zijn of via een Begeleid Wonen project. Daarnaast biedt de Herberg vijftien Beschermd Woonplekken voor mensen die meer begeleiding nodig hebben om te werken aan herstel.